On C*-algebra of a semigroup of partial isometries
Preprint, 2006

Författare

Vasyl Ostrovskyi

Stanislav Popovych

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:33

Mer information

Skapat

2017-10-06