Simulink model for urea SCR
Övrigt, 2016

Författare

Jonas Sjöblom

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Rakshith Ramachandra

Ramesh Sudarshan

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiska processer

Farkostteknik