Simulink model for urea SCR
Övrigt, 2016

Författare

Jonas Sjöblom

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Rakshith Ramachandra

Ramesh Sudarshan

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiska processer

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08