40 years of IMP research - the evolvement of the IMP network
Paper i proceeding, 2016

Författare

Håkan Håkansson

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Proceedings of the IMP Conference, Poznan University of Economics and Business, Poland

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv