40 years of IMP research - the evolvement of the IMP network
Paper i proceeding, 2016

Författare

Håkan Håkansson

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Proceedings of the IMP Conference, Poznan University of Economics and Business, Poland

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08