Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity
Bok, 2016

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Etik

Filosofi

Annan medicinsk bioteknologi

Nanoteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Klimatforskning

Datorseende och robotik (autonoma system)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

9780198723547

Mer information

Skapat

2017-10-08