The hydrolysis of metal ions
Bok, 2016

Författare

Christian Ekberg

Industriell materialåtervinning

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Paul Brown

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Kemi

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-3-527-33010-2

Mer information

Skapat

2017-10-07