Reprocessing and Recycling of Spent Nuclear Fuel
Bok, 2015

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Kemiska processer

Kemiteknik

Materialkemi

Kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-1-78242-212-9

Mer information

Skapat

2017-10-07