Special issue dedicated to ICFP 2014 Editorial
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Computer Science

Författare

D. Dreyer

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Journal of Functional Programming

0956-7968 (ISSN) 1469-7653 (eISSN)

Vol. 26

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1017/s0956796816000228

Mer information

Skapat

2017-10-08