Fitting ecosystem services assessment into the LCA framework
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Christel Cederberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

EAAP 2016, Book of Abstracts

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Mer information

Skapat

2017-10-07