Accurate Circuit Characterization Methods for mm‐Wave 5G Systems
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Sebastian Gustafsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Thorsell

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jörgen Stenarson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

GigaHertz Symposium, March, Linköping

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07