Neutral diffusion and anomalous effects on collisional ion flow shear in tokamaks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Peter J. Catto

Per Helander

Physics of Plasmas

Vol. 5 3969-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08