Neutral diffusion and anomalous effects on ion flow shear
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Peter J. Catto

Per Helander

Physics of Plasmas

Vol. 5 3398-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08