Theory of the cross sections for inelastic scattering of electrons by core-level excitations in solids
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

D R Penn

C W Clark

C J Powel

Tünde Fülöp

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

S Tanuma

Ultramicroscopy

Vol. 69 69-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08