Controlling edge rotation by localized gas puffing
Paper i proceeding, 2003

Författare

Peter J Catto

Per Helander

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

N J Conway

A R Field

H Meyer

30th EPS Conference on Plasma Physics, St Petersburg

Vol. 27A P3-165

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06