Partial oxidation of methane to methanol over ZSM-5 from first-principles
Paper i proceeding, 2016

Författare

Adam Arvidsson

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Henrik Grönbeck

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Anders Hellman

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

ACS, San Diego, USA, March, 2016

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08