Effect of poloidal density variation of neutral atoms on the tokamak edge
Paper i proceeding, 2002

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Peter J Catto

19th IAEA Fusion Energy Conference, Lyon

TH/P3-03

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08