The influence of neutrals on L/H-transition
Paper i proceeding, 2003

Författare

A R Field

P G Carolan

P. J. Catto

N J Conway

G F Counsell

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Hendrik F Meyer

D Taylor

M R Tournianski

M J Walsh

MAST team

30th EPS Conference on Plasma Physics, St Petersburg

Vol. 27A P-2.148

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08