Effect of poloidal density variation of neutral atoms on the tokamak edge
Paper i proceeding, 2002

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

P. J. Catto

29th EPS Conf. on Plasma Physics, Montreux

Vol. 26B P-1.085

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08