Effect of neutral atoms on tokamak edge plasmas
Paper i proceeding, 2001

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

P. J. Catto

Per Helander

28th EPS Conf. on Plasma Physics, Funchal

Vol. 25A 257-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08