Nonlinear neoclassical transport in tokamak edge plasmas
Paper i proceeding, 2000

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

27th EPS Conf. on Plasma Physics, Budapest

Vol. 27B 57-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08