Nonlinear neoclassical transport in a toroidal plasma with large gradients
Paper i proceeding, 1999

Författare

Per Helander

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

26th EPS Conf. on Plasma Physics, Maastricht

Vol. 23J 25-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08