Mapping of CPM LCA database SPINE format to ILCD data format
Rapport, 2013

Technical description of conceptual and data format mapping between the SPINE LCA data format and ILCD.

life cycle assessment

data format mapping

ontology

Författare

Johan Tivander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2013:1

Mer information

Skapat

2017-10-08