Akademin is Sverige är ej så jämställd som du tror.
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Pernilla Wittung Stafshede

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Curie Vetenskapsrådets webb tidning

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Filosofi, etik och religion

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13