Purchasing
Kapitel i bok, 1998

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Baker, M (ed) The IEEBM Encyclopedia of Marketing, International Thomson Business Press, High Holborn, pp. 138-149

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13