Purchasing
Kapitel i bok, 1998

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Annan maskinteknik