Essential synthesis in harmonic analysis and compact synthesis in operator theory
Preprint, 2016

Författare

V.S. Shulman

I.G. Todorov

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07