Forest biomass, carbon neutrality and climate change mitigation
Övrigt, 2016

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Bob Abt

Antti Asikainen

Annette Cowie

Virginia Dale

Gustaf Egnell

Marcus Lindner

Luisa Marelli

David Paré

Kim Pingoud

Sonia Yeh

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Förnyelsebar bioenergi

Energisystem

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07