Purchasing
Kapitel i bok, 1997

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Ämneskategorier

Annan maskinteknik