Environmental performance of four different methods for utilization of the phosphorus content in Sewage Sludge from Stockholm, Sweden
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Magdalena Svanström

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Morgan Fröling

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Kristin Johansson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Anna Maria Olsson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Agnes Mossakowska

9th European Biosolids and Biowaste Conference, November 14-17, 2004, Wakefield, West Yorkshire, UK.

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05