Editorial: Selected Papers from the 8th C onference of the European Association for the Teaching of Academic Writing, Tallinn University of Technology, Estonia, June 2015
Artikel i övrig tidskrift, 2016

The editoral has no abstract

Författare

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Bojana Petrić

Journal of Academic Writing

2225-8973 (ISSN)

Vol. 6 1 II-VI

Ämneskategorier

Didaktik

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.18552/joaw.v6i1

Mer information

Skapat

2017-10-07