Use of lignin as a calcium carbonate scaling inhibitor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Kjell Wikander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Per Kjellin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Nord. Pulp Paper Res. J.

Vol. 21 286-291

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06