Purchasing Management
Kapitel i bok, 1995

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Baker, M. (ed) Companion Encyclopedia of Marketing, Routledge, London, pp. 187-201.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13