Purchasing Management - A company function in transition
Kapitel i bok, 1995

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Holmesland, T. et al. (eds) Essays in Marketing and Management, A Festschrift in Honor of Kjell Grönhaug, Fagbogforlaget, Bergen, pp. 267-276

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13