Developments in Distribution Channels for Industrial Goods
Kapitel i bok, 1994

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Baker, M. (ed) Perspectives on Marketing Management, Wiley, Chichester, pp. 225-250

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13