Developments in Distribution Channels for Industrial Goods
Kapitel i bok, 1994

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Annan maskinteknik