Building Interdisciplinary Bridges. MUCH: The Malmö University-Chalmers Corpus.
Kapitel i bok, 2016

Författare

Anna Wärnsby

Asko Kauppinen

Andreas Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Maria Wiktorsson

Eckhard Bick

Leif-Jöran Olsson

Göteborgs universitet

Timofeeva, O, Gardner, A-C., Honkapohja, A. and Chevalie, S. (eds.) New Approaches to English Linguistics: Building Bridges. Studies in Language Companion Series 177. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins

197-211

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-90-272-5942-4

Mer information

Skapat

2017-10-07