Analysing Change and Stability in Distribution Channels - A network approach
Kapitel i bok, 1992

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06