Morgondagens distribution - Nya strukturer eller starkare integration?
Kapitel i bok, 1989

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07