Information Technology and the Efficiency of Materials Supply - The implementation of EDI in Swedish construction industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

European Journal of Purchasing and Supply Management

Vol. 2 4 221-228

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07