Simulation of Recirculating Aquaculture Plants
Poster (konferens), 2016

Författare

Simon Pedersen

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Regermöte, Göteborg 2016

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Vattenbehandling

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08