Editorial: The Impact of Systems Medicine on Human Health and Disease
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

biological networks

metabolic networks and pathways

networks medicine

systems medicine

systems biology

metabolic diseases

Författare

Adil Mardinoglu

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Frontiers in Physiology

1664-042X (ISSN)

Vol. 7 NOV 552

Ämneskategorier

Fysiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.3389/fphys.2016.00552

Mer information

Skapat

2017-10-07