Editorial: The Impact of Systems Medicine on Human Health and Disease
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

biological networks

systems biology

systems medicine

networks medicine

metabolic networks and pathways

metabolic diseases

Författare

Adil Mardinoglu

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Jens B Nielsen

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Frontiers in Physiology

1664-042X (ISSN)

Vol. 7 NOV 552

Ämneskategorier

Fysiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.3389/fphys.2016.00552

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-28