Safety Science Special Issue on Cycling Safety
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Engineering

Operations Research & Management Science

Författare

Marco Dozza

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

A. Schwab

Delft University of Technology

F. Wegman

Delft University of Technology

Safety Science

0925-7535 (ISSN)

Vol. 92 262-263

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.1016/j.ssci.2016.06.009