Safety Science Special Issue on Cycling Safety
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Operations Research & Management Science

Engineering

Författare

Marco Dozza

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

A. Schwab

TU Delft

F. Wegman

TU Delft

Safety Science

0925-7535 (ISSN)

Vol. 92 262-263

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.1016/j.ssci.2016.06.009

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-05