Managing Business Relationships
Bok, 1998

Författare

David Ford

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

A Lundgren

Ivan Snehota

P Turnbull

D Wilson

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07