Professional Purchasing
Bok, 1993

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Ämneskategorier

Annan maskinteknik