Effektiv småbåtsproduktion. Delrapport
Rapport, 1984

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Ulf Karlsson

Institutionen för industriell organisation

Anders Lundberg

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Annan teknik