Use of cleavable surfactants for alkyl ketene dimer (AKD) dispersions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Kristina Mohlin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Philip Karlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Colloids Surfaces A

Vol. 274 200-210

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP