Resursbehov i materialflödessystem med varierande integartionsnivåer. En studie av lastmoduler i integrerade transportsystem
Rapport, 1988

unit loads

modularisation

interface between external and internal sub-systems

integration of functions production models

manufacturing system design

efficient material flows

entropy

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Lundberg Anders

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Utgivare

Institutionen för transportteknik