Produktionsteknisk, psykosocial och belastningsergonomisk studie av Produktionsarbetsplatser
Rapport, 1991

small workgroups

ergonomics

multi- and cross-science approaches

musculoskeletal disorders

production models

analysis of efficiency

human manufacturing measures

Författare

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

Sigvard Rubenowitz

Göteborgs universitet

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Ingalill Lindström

Ulrika Klingenstierna

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Utgivare

Göteborgs universitet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07