Produktionsteknisk, psykosocial och belastningsergonomisk studie av Produktionsarbetsplatser
Rapport, 1991

ergonomics

small workgroups

human manufacturing measures

analysis of efficiency

multi- and cross-science approaches

musculoskeletal disorders

production models

Författare

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

Sigvard Rubenowitz

Göteborgs universitet

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Ingalill Lindström

Chalmers, Unknown organization

Ulrika Klingenstierna

Chalmers, Unknown organization

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Utgivare

Institutionen för Psykologi, Göteborgs Universitet