Materialflödesmönster och effektivitet vid serieproduktion – Förutsättningar för utveckling av det svenska monteringsarbetet
Artikel i övrig tidskrift, 1992

autonomous workgroups

advanced assembly system

parallel product flows

small workgroups

socio-technology

alternatives to line assembly

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Johansson Bertil

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Arbete människa miljö

4 197 - 208

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27