Materialflödesmönster och effektivitet vid serieproduktion – Förutsättningar för utveckling av det svenska monteringsarbetet
Artikel i övriga tidskrifter, 1992

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Johansson Bertil

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Arbete människa miljö

197 - 208

Ämneskategorier

Övrig annan teknik