Musculoskeletal Complaints, Ergonomic Aspects and Psychosocial Factors in Two Different Truck Assembly Concepts
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 1992

evaluation of manufacturing system designs

interventions

evaluation of manufacturing systems

ergonomics

work-related musculoskeletal disorders

multi- and cross-science approaches

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

Ulrika Klingenstierna

Chalmers, Unknown organization

Ingalill Lindström

Chalmers, Unknown organization

Sigvard Rubenowitz

Göteborgs universitet

Proceedings of the International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders, PREMUS, s. 145 - 146
Stockholm, Sweden,

Ämneskategorier

Övrig annan teknik