Finns det en vidareutveckling av Volvos Uddevallafabrik?
Övrigt konferensbidrag, 1994

assembly work

learning and training

alternatives to line assembly

sociotechnology

long work cycle times

Volvo experiences

manufacturing technology

Volvo Uddevalla plant

materials feeding techniques

ergonomics

alternatives to lean production

product variant codification

restructuring of information systems

autonomous workgroups

work structuring

work organisation

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Proceedings of Nordiska Ergonomisällskapets Årskonferens, Palmerud, G. (ed.), the Ergonomic Society of Sweden and Lindholmen Utveckling AB, s. 166 - 169
Stenungsund, ,

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24