Intra–group Work Patterns in Final Assembly of Motor Vehicles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

ergonomics

Volvo Uddevalla plant

materials feeding techniques

assembly work

alternatives to line assembly

manufacturing technology

work structuring

long work cycle times

sociotechnology

restructuring of information systems

learning and training

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

International Journal of Operations & Production Management

Vol. 14 101 - 113

Ämneskategorier

Övrig annan teknik