Finns det en skandinavisk produktionsmodell?
Artikel i övriga tidskrifter, 1995

assembly system design

production models

interface between external and internal sub-systems

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Dan Jonsson

Göteborgs universitet

KFB Kommuniké

12 - 14

Ämneskategorier

Övrig annan teknik